Pre dosiahnutie požadovaného efektu prosím postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 • Umyte si ruky mydlom a vodou, potom si ich osušte čistým uterákom (obr.1).
 • Odskrutkujte uzáver fľaštičky. Pred prvou aplikáciou sa odporúča vyskúšať si kvapnúť prvú kvapku mimo oka jemným stlačením fľaštičky, pretože pri silnom a nepravidelnom stlačení fľaštičky môže byť roztok vytlačený vo väčšom objeme.
 • Jemne ukazovákom stiahnite dolné viečko (obr. 2).
 • Nakloňte hlavu dozadu (obr. 3). Zabráňte kontaktu fľaštičky s očami a viečkami.
 • Druhou rukou držte fľaštičku medzi palcom a ostatnými prstami. Otočte fľaštičku hore dnom a kvapkadlo namierte na oko vo vzdialenosti 5-10 cm.
 • Jemne stlačte fľaštičku tak, aby kvapka prenikla do oka. Potom uvoľnite dolné viečko a pomaly zatvorte oko, aby sa kvapka rovnomerne rozptýlila po povrchu oka.
 • Ak potrebujete kvapnúť ďalšiu kvapku, nechajte nasať vzduch späť do fľaštičky tak, aby sa vrátila do pôvodného tvaru a potom môžete pokračovať v aplikácii kvapiek.
 • Medzi stlačením fľaštičky a samotným kvapnutím môže uplynúť niekoľko sekúnd, nestláčajte fľaštičku príliš silno.
 • Oči majte niekoľko sekúnd zatvorené, aby sa aplikované kvapky rovnomerne rozptýlili po povrchu oka (obr. 4). Ak je to potrebné, postup opakujte pre druhé oko.
 • Po použití je potrebné fľaštičku raz pretrepať smerom nadol bez toho, aby ste sa dotkli kvapkadla. Takto sa z neho odstráni zvyšok roztoku, vďaka čomu ten ostane sterilný aj na ďalšie použitie.
 • Hneď po použití uzavrite fľaštičku a uložte ju do zvislej polohy a skladujte za odporúčaných podmienok (teplota do 25°C).