Konzervační látky jsou běžnou součástí téměř všech výrobků, které používáme v každodenním životě. Oční kapky je také často obsahují. Hlavní úlohou konzervačních látek je udržet produkt sterilní, zabránit bakteriální kontaminaci a tím znehodnocení produktu. V oční kapkách, které se používají častěji nebo dlouhodobě, je lepší se konzervantům vyhnout. Pokud je to možné.

Některé z nejnovějších výzkumů ukazují, že konzervační látky v očních kapkách, které se používají delší dobu, mohou na povrchu oka negativně působit. Konzervanty mohou zhoršovat syndrom suchého oka. Je tedy lepší a bezpečnější používat produkty bez konzervačních látek.

UNItears je produkt, který neobsahuje žádné konzervační látky. Zachovaní sterility produktu je zabezpečeno prostřednictvím speciálně navržené lahvičky a kapátka.

Společnost UNIMED PHARMA používá inovativní systém NOELIA, který spojuje všechny požadavky pacienta. Tento systém eliminuje potřebu konzervačních látek v roztoku očních kapek a zabraňuje bakteriální kontaminaci produktu po dobu 3 měsíců po prvním otevření lahvičky. Systém garantuje kapky stejné velikosti. Při stačení lahvičky se uvolní vždy jen jedna kapka, která je přesně kalibrovaná. Modrý patentovaný hrot na kapátku slouží pacientovi pro lepší přesnost při kapání do oka.
.